Pražská cyklotrasa pochodu Praha – Prčice   (77 km, celkové převýšení 1060 m)
19.5.2012

Tento popis i mapy jsou pouze informativní, aktuální trasa pro příslušný ročník (a odchylky od tohoto popisu) bude zveřejněna na startu cyklotrasy Praha - Prčice v den jejího konání.

Start je v podchodu u stanice metra Opatov v 830 - 930. Od autobusové zastávky nad vestibulem stanice metra se vydáme po společné stezce pro pěší a cyklisty po cyklotrase ÚJ-BR směrem na Újezd. Cyklostezka nás po 400 metrech zavede do podchodu pod Opatovskou ulicí, za kterým se dáme vlevo a po cestě mezi sídlištěm a protihlukovým valem dojedeme až na křižovatku s ulicí Ke Kateřinkám. Tady zahneme vpravo a po silnici jedeme do Újezdu. V Újezdě (3,6) se dáme po cyklotrase č.11 (které se budeme držet téměř až do Prčice) rovně na Průhonice. V Průhonicích dojedeme až na křižovatku v obci (5,4), kde se dáme vpravo. Na křižovatce za obcí (6,4) pojedeme vlevo, projedeme kolem Průhonického parku až do Dobřejovic. Na začátku Dobřejovic (9,5) zahneme podle statku vpravo, na další křižovatce se dáme rovně na Herink. Za Dobřejovicemi přejedeme silnici II/101 (10,4) a pokračujeme podle žluté budovy obalovny SSŽ po mostě přes dálniční obchvat Prahy. V Herinku (11,7) odbočíme vpravo na Olešky. Za vrcholem stoupání za obcí pozor na pěší pochodníky. Na rozcestí před Olešky opustíme pochodníky a dáme se vlevo do Olešek (14,4). Cesta pokračuje přes Čenětice (15,6) do Křížkového Újezdce (17,2), kde zahneme vlevo na Petříkov. U hřbitova za obcí (17,4) začíná pro horákisty a drsnější trekaře off-road zkratka (popis na konci). V Petříkově (19,8) zahneme doprava na Týnec nad Sázavou. Po krátkém průjezdu lesem opět zahneme doprava na Týnec n.S. Projedeme Všedobrovice (21,3) a Štiřín, kde za zámkem (22,5) odbočíme vlevo. Silnice nás přes Struhařov dovede do Olešovic, kde se na konci silnice dáme vlevo (24,1) a po 200 m ihned vpravo do Kamenice. Na křižovatce v sídlišti (24,9) zahneme vlevo na Týnec n.S. Kolem továren projedeme do údolí Kamenického potoka, které nás zavede do Čakovic (29,3). Ze se dáme na konci obce vlevo a potom ihned vpravo, opět podle Kamenického potoka do údolí. Údolí končí u Sázavy pod zříceninou Zbořeného Kostelce (32,4). Pokračujeme po pravém břehu Sázavy do Týnce nad Sázavou. U nádraží (34,7) se zprava od sídliště přidají pěší pochodníci; spolu s nimi pokračujeme kolem nádraží, přes železniční přejezd vlevo, za mostem přes Sázavu opět vlevo a po 50 m za betonovou zídkou vpravo před Společenské centrum, kde je první kontrola [830 - 1230] (35,5).

Od Společenského centra se dáme na opačnou stranu, než jsme přijeli - kolem značky "Průjezd zakázán" do Lipové ulice, podél rodinných domků rovně přes most a po 300 m odbočíme vpravo dolů do Podělus. Za obcí vystoupáme táhlý kopec, projedeme Chleby a na křižovatce u kravína (40,2) se dáme rovně na Dunávice. V Dunávicích (41,1) se dáme vpravo. Vystoupáme na rozcestí pod Vidrholcem (41,9), Po výjezdu z lesa uvidíme rozcestí k hřebčínu Favory. Normální trasa pokračuje po silnici vpravo; odbočením k hřebčínu se vydáme na off-road zdloužku (opět není určena pro silničáře, ale jako zpestření pro horákisty a drsnější trekaře – svou délkou jaksi férově kompenzuje off-road zkratku [i její popis je na konci]). Projedeme Soběšovice (43,3), ouštický lom (44,3) a Ouštice (44,8). Na rozcestí u Panského rybníka (46,6) se dáme rovně po silnici II/105 na Neveklov. V Tloskově mineme zámek (48,1) a podél zámeckého parku přijedeme do Neveklova. Mineme čerpací stanici a po 200m se za zahrádkou s plaňkovým plotem dáme jednosměrkou vlevo. Tou přijedeme na náměstí, kde je druhá kontrola (v infocentru po pravé straně náměstí) [930 - 1430](48,9).

Náměstí opustíme na protilehlém rohu, než kudy jsme přijeli (vedle zastávky s trafikou) směrem na Votice. Na další křižovatce pokračujeme rovně na Sedlčany. Na konci Neveklova zahneme podle rybníka vpravo, projedeme Mstětice (52,2), Hodětice (56,0) a Klimětice (58,2), až se dostaneme k nádraží v Kosově Hoře. Zde se zprava přidají pěší pochodníci, a společnou trasou se dostaneme až na náměstí, kde je u restaurace (ihned na kraji náměstí vlevo) třetí kontrola [1100 - 1730] (63,1).

Odsud na chvíli opustíme cyklotrasu č. 11 a pokračujeme po červené turistické značce šikmo přes náměstí (ulice označena dopravní značkou zákazu vjezdu vozidel těžších jak 6t). Za obcí šikmo překřížíme silnici I/18 a pokračujeme podle červené turistické značky kolem kravína do Janova (64,9), kde odbočíme vlevo. V Dohnalově Lhotě (! pochodníci) opustíme červenou značku a opět se budeme orientovat podle cyklotrasy č.11 - na rozcestí v obci (65,8) zahneme vpravo. Na křižovatce v údolí za obcí (67,2) zahneme vpravo na cyklotrasu č. 8138 na Radeč. Obcí projedeme a prudkým klesáním se dostaneme na křižovatku u Nedrahovic (68,9). Zde odbočíme vlevo na Jesenici (70,6), kde pokračujeme přímo přes most do Doubloviček (71,5). Projedeme Dobrošovice (72,7), Měšetice (75,2) a přijíždíme do Sedlce. Na první křižovatce (s křížem uprostřed) (76,3) se dáme vlevo a sledujeme hlavní silnici až na náměstí, kde zahneme vlevo. Přejedeme most do Prčice a stále po hlavní silnici dojedeme na náměstí v Prčici, kde je před kostelem cílový stánek [1100-2000] (77,6).

Off-road zkratka Křížkový Újezdec – Štiřín   (délka 1,8 km, převýšení 15 m, zkrácení základní trasy o 2,6 km)

Před hřbitovem za Křížkovým Újezdcem sjedeme ze silnice na polní cestu odbočující vpravo a sjedeme po ní k Stádelskému rybníku, kde přejedeme po hrázi nižšího z rybníků. Za hrází projedeme mezi betonovými sloupy na louku, ihned zahneme vlevo a budeme se držet řady betonových sloupků (do země zaražených pražců) po levé ruce. Uprostřed louky se mezi sloupky prosmekneme na druhou stranu sloupků a podél nich (nyní po pravé ruce) pokračujeme loukou, kolem remízku a sjedeme na spodní konec louky k lesu. Na konci louky přejedeme na lesní cestu, která nás dovede až na hráz Štiřínského rybníka, kterou přejedeme a za ní se dáme vpravo. Dojedeme na silnici, na které odbočíme doprava a tak navážeme na základní cyklotrasu Praha – Prčice.

Off-road zdloužka Vidrholec – Neveklov    (délka 9,4 km, převýšení 150 m, prodloužení základní trasy o 2,1 km)

Znám zkratku. Je sice delší, ale zato horší cesta.
(Zde uvedená kilometráž se měří od rozcestí pod Vidrholcem – vrcholu průsmyku.)
Ze začátku se budeme držet modré turistické značky. Při sjezdu od Vidrholce odbočíme u velké tabule (+0,4) vlevo k hřebčínu Favory, kam dojedeme po úzké asfaltce. Kolem hřebčína (+1,2) projedeme vpravo po štěrkové cestě a pokračujeme úvozem do Benic (+1,8). Překřížíme silnici a hned za ní se vydáme vlevo, podél rybníka dojedeme k Tloskovickému potoku (+2,0). Drsňáci nepohrdnou brodem, ostatní použijí dřevěnou lávku. Tady se vyplatí pohlédnout na stav na počítadle kilometrů a vypočítat si polohu další odbočky - je 730 m daleko, ale je špatně viditelná. Za potokem pokračujeme alejí do lesa, stále po modré. V jednu chvíli se jehličnany rozestoupí, po levé straně mineme oplocenou lesní školku a po 50 metrech odbočíme vpravo do lesa (a do kopce) (+2,7). Vydáme se po odbočce vzhůru… nebudeme se stydět sesednout a chvilku tlačit – tento úsek je bohužel nutný a horší už to nebude. Dojedeme na štěrkovou cestu, po které se dáme opět doprava (a opět do kopce). Po půl kilometru vyjedeme na rozcestí na planině (+3,3), kde pokračujeme rovně, po dalších sto metrech u rozvětvení cest mírně vlevo a za dalších padesát metrů opravdu vlevo (do pravého úhlu, do kopce) (+3,5). Tím se dostaneme na cestu kolem Hory. Po kilometru a čtvrt pozvolného stoupání se dostaneme do sedla, za kterým se na rozvětvení cest (+4,8) dáme vpravo. Projedeme kolem školky a této cesty se budeme držet, dokud nás nevyvede z lesa a mezi poli k prvnímu stavení v Lipce. Na křižovatce za ním (+5,9) se dáme prudce vlevo opět cestou mezi pole. Mineme výrazný osamělý strom a dále se budeme držet stále přímého směru mezi poli. Cesty tady postupně zanikají, vedou po poli a zase vznikají. V případě nejasností platí pravidlo: pořád rovně. Po cestě mineme křoví s posedem, skoro neznatelné rozcestí s vytyčovacím patníkem a dlouhý remízek (ve skutečnosti zarostlou cestu). Na jeho konci (po dvou kilometrech od křižovatky v Lipkce) (+7,9) dojedeme k chatám. Před nimi odbočíme vlevo a po polní cestě sjedeme až na silnici (+8,4). Na ní odbočíme vpravo, přejedeme hráz rybníka a pokračujeme do Neveklova. Za kostelem se přidají pěší pochodníci a stále po hlavní dojedeme na náměstí, kde je v infocentru na protější straně náměstí umístěna druhá kontrola (+9,3). Tady zdloužka končí a odtud pokračujeme po základní trase.

Návrat do Prahy

Asi nejlepší variantou je "přítel na telefonu" s autem, se kterým se po příjezdu do Prčice domluvíte na nějaké bližší vesnici, kam se dá dojet na kole i s autem (Prčice bude pro automobily uzavřena).

Pro návrat do Prahy vlakem zvažte, zda kvůli typu a přeplněnosti vlaků z Heřmaniček (přestup v Benešově) je nejlepší na kole dojet z Prčice do Benešova na pantograf, který jede každou (půl)hodinu. Při použití mimořádně zastavujícího rychlíku z Heřmaniček je při přepravě kola v zavazadlovém voze nutná místenka pro kolo. Je tedy potřeba vědět přesně, kterým spojem se budete vracet. Místenku lze koupit nejpozději před odjezdem rychlíku z Heřmaniček. Pokud nepůjde vydat místenku pro kolo z Heřmaniček, je nutné ji vydat z Tábora (tam normálně rychlík staví). Pokud nebudete mít při přepravě kola rychlíkem v zavazadlovém voze místenku pro kolo, platí se příplatek. Když je v rychlíku řazen zavazadlový vůz, je přeprava kol mimo zavazadlový vůz, popř. vůz s piktogramem kola, zakázaná!

A samozřejmě nejjednodušší je odjet zpět po vlastní ose .Připomínky a návrhy do dalšího ročníku můžete zasílat na adresu stepan{tečka}m{zavináč}seznam{tečka}cz.
Oficiální stránky Pochodu Praha - Prčice